Αρχική Σελίδα Εκτυπώστε αυτή τη σελίδα


Μέλη
  Κατάλογος μελών ΣΕΔΕΑ
Προϋποθέσεις για την εισδοχή μέλους
Αίτηση εισδοχής στον ΣΕΔΕΑ
Κατάλογος μελών ΠΕΣΣ
Αίτηση εισδοχής στον ΠΕΣΣ
Διοικητικό Συμβούλιο
Καταστατικό
Κώδικες Δεοντολογίας
Ελεγκτικοί Μηχανισμοί
  Κανονισμός Επιτροπών
Ποιοτικός Ελεγχος Συλλογής
Στοιχείων (Π.Ε.Σ.Σ.)

Π.Ε.Σ.Σ. Παράρτημα 1
Π.Ε.Σ.Σ. Παράρτημα 2
Ελεγκτική Δημοσκοπήσεων
  Καταστατικό Ελεγκτικής
Δημοσκοπήσεων

Κανονισμός λειτουργίας
Υπόδειγμα σύμβασης με την
Ελεγκτική Δημοσκοπήσεων
Νομοθεσία
ESOMAR
Ενημέρωση | Ανακοινώσεις
Συνδέσεις
Επικοινωνία

 

ΠΡΟΦΙΛ

Ο Σύλλογος Εταιριών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ) ιδρύθηκε το 1990 έχοντας ως στόχο την προαγωγή τής επιστημονικής έρευνας αγοράς και κοινωνικής έρευνας στην Ελλάδα.

Για την επίτευξη των στόχων του ο ΣΕΔΕΑ θέσπισε κώδικες δεοντολογίας και επαγγελματικής πρακτικής, που τα μέλη του οφείλουν να τηρούν, καθώς και μηχανισμούς ελέγχου της τήρησης αυτών.

Ο ΣΕΔΕΑ έχει από έτη εδραιώσει επικοινωνία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς για την καλύτερη πληροφόρηση αυτών σχετικά με τη χρησιμότητα της επιστημονικώς διεξαγόμενης έρευνας αγοράς, αλλά και για την προώθηση των θέσεών του σε σχέση με τους στόχους του.

 

Δελτίο τύπου ΣΕΔΕΑ, Μάρτιος 2016

Αθήνα 18/3/2016

Ο Σύλλογος Δημοσκοπήσεων και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ) βρίσκεται σε διάλογο με την Πολιτεία με στόχο την βελτίωση του πλαισίου που διέπει τις δημοσκοπήσεις στη Χώρα μας.

Η Επιτροπή Δημοσκοπήσεων του ΣΕΔΕΑ επεξεργάζεται υλικό το οποίο θα κατατεθεί εντός των επόμενων ημερών στον Υπουργό Επικρατείας. Το υλικό αυτό περιλαμβάνει :

1. Τη θέση των διεθνών φορέων Έρευνας Αγοράς και Πολιτικών Δημοσκοπήσεων ESOMAR και WAPOR
2. To διεθνές πλαίσιο σχετικά με το τι συμβαίνει αντίστοιχα σε σημαντικές Χώρες του Εξωτερικού
3. Τα μέτρα Αυτορρύθμισης που έχει θεσπίσει και έχει θέσει σε ισχύ ο ΣΕΔΕΑ και τα Μέλη του από το 1989 μέχρι σήμερα
4. Το πώς συντίθεται το ισχύον νομικό πλαίσιο με τον τρόπο διεξαγωγής και δημοσίευσης πολιτικών ερευνών
5. Επιστημονικό απολογισμό σχετικά με τις πρόσφατες εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015
6. Προτάσεις για την περαιτέρω βελτίωση του συνολικού πλαισίου μέσα στο οποίο διεξάγονται και δημοσιοποιούνται οι Πολιτικές Έρευνες

Στόχος είναι η βελτίωση του πλαισίου με τρόπο που να προάγεται η Έρευνα Κοινής Γνώμης και να διασφαλίζεται η αντικειμενική ενημέρωση των Πολιτών.

Ο ΣΕΔΕΑ είναι στη διάθεση της Πολιτείας για ένα νηφάλιο και επιστημονικό διάλογο όπως απαιτεί η παρούσα συγκυρία.

 

ΣΕΔΕΑ
Υπερείδου 7,
105 58, ΑΘΗΝΑ

Τ 210 33 18 065
F 210 32 13 570


ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

17/6/2016
Δελτίο τύπου

Κατεβάστε το αρχείο εδώ...........

περισσότερα »»»

24/1/2014
Οδηγός Ανάγνωσης Δημοσκοπήσεων

Κατεβάστε το αρχείο εδώ...........

περισσότερα »»»

31/5/2012
Κοινή ανακοίνωση της Ελεγκτικής Δημοσκοπήσεων και του ΣΕΔΕΑ

Κατεβάστε το αρχείο PDF από εδώ:

περισσότερα »»»

16/2/2012
Κοινή ανακοίνωση της Ελεγκτικής Δημοσκοπήσεων και του ΣΕΔΕΑ

Κατεβάστε το αρχείο PDF από εδώ:

περισσότερα »»»

© 2015 - ΣΕΔΕΑ. Επικοινωνήστε μαζί μας.