ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

  • Ν. 2328/1995 Νομοθεσία έρευνας Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
  • Π.Δ. 310/1996 Προεδρικό διάταγμα για τον έλεγχο διαφάνειας στα ΜΜΕ
  • Ν. 3603/2007 Νομοθεσία για ρυθμιστικά θέματα δημοσκοπήσεων
  • Ν. 2472/1997 Νομοθεσία έρευνας και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων
  • Ν. 3471/2006 Νομοθεσία έρευνας και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σε σχέση με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων
Facebook
Google+
http://sedea.gr/%ce%ba%cf%89%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b5%cf%83-%ce%b4%ce%b5%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%b1%cf%83/%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%bf-%cf%80%ce%bb%ce%b1%ce%b9%cf%83%ce%b9%ce%bf/
Twitter
Print Friendly, PDF & Email