ΕΙΣΦΟΡΕΣ

1. Η συνδρομή εισδοχής στον ΠΕΣΣ καθορίζεται βάσει των εσόδων για τη σχετική με έρευνα αγοράς δραστηριότητα το προηγούμενο έτος σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα πλέον 0,02% επί του τζίρου. Το συνολικό ποσό επιβαρύνεται με χαρτόσημο. Για εταιρίες που δεν έχουν κλείσει χρήση για το προηγούμενο έτος το ποσό καθορίζεται με τα – κατά δήλωσή τους – έως την ημερομηνία της αίτησής έσοδα τους.

Η συνδρομή εισδοχής στον ΠΕΣΣ

2. Η ετήσια συνδρομή του ΣΕΔΕΑ
Για τα ΤΑΚΤΙΚΑ μέλη ανέρχεται στο ποσό των 1200,00€ πλέον χαρτοσήμου.
Για τα ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ μέλη καθορίζεται βάσει των εσόδων τους το προηγούμενο έτος για τη σχετική με έρευνα αγοράς δραστηριότητα τους σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Η ετήσια συνδρομή του ΣΕΔΕΑ

3. Η ετήσια συνδρομή στον ΠΕΣΣ καθορίζεται σύμφωνα με τα παρακάτω πλέον ποσοστού 0,02% επί του τζίρου του προηγούμενου έτους και χαρτοσήμου (επί του συνολικού ποσού):
• Για τα ΤΑΚΤΙΚΑ μέλη ΣΕΔΕΑ και τα ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ μέλη ΣΕΔΕΑ με ετήσια έσοδα 150.000€ και άνω: 1.200,00€
• Για τα ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ μέλη ΣΕΔΕΑ με ετήσια έσοδα από 50.000€ και έως 149.999€: 800,00€
• Για τα ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ μέλη ΣΕΔΕΑ με ετήσια έσοδα έως 50.000€ και τους Υπεργολάβους:400,00€

Facebook
Google+
http://sedea.gr/%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B7-%CF%83%CE%B5%CE%B4%CE%B5%CE%B1/%CE%B3%CE%B9%CE%BD%CE%B5-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%83-%CF%83%CE%B5%CE%B4%CE%B5%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CF%83%CF%83/%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%83
Twitter
Print Friendly, PDF & Email