ΒΡΑΒΕΙΟ TOY ΣΕΔΕΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗ ΚΑΡΠΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Σύλλογος Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ) θεσπίζει βραβείο στη μνήμη του Σωτήρη Καρπαθόπουλου, χορηγοί του οποίου θα είναι οι εταιρείες AGB Nielsen Media Research, Focus-Bari και MRB Hellas. Το βραβείο θα απονέμεται σε ετήσια βάση, και αφορά στο καλύτερο δοκίμιο/εργασία η οποία θα εστιάζεται στην έρευνα και τα ΜΜΕ (στα οποία περιλαμβάνονται παλαιά και νέα ΜΜΕ). Τα θέματα τα οποία μπορούν να αποτελέσουν τίτλους των προς υποβολή δοκιμίων/εργασιών θα πρέπει να αφορούν στις ενότητες της έρευνας και των ΜΜΕ. Η επιλογή του θέματος ανήκει σε όσους θα συμμετέχουν στο βραβείο. Το βραβείο απευθύνεται στους επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των τριών Πανεπιστημιακών Σχολών ΜΜΕ στην Ελλάδα (του Πανεπιστημίου Αθηνών, της Παντείου και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης), τους μεταπτυχιακούς φοιτητές /φοιτήτριες και τους υποψήφιους διδάκτορες των ως άνω Σχολών, και περιλαμβάνει τα έξοδα και την συμμετοχή στο Ετήσιο Συνέδριο της ESOMAR (esomar.org), το οποίο διεξάγεται κατά τον Μάϊο-Ιούνιο κάθε έτους και αφορά σε όλα τα ΜΜΕ. Το δοκίμιο/εργασία θα πρέπει να είναι γραμμένο στα ελληνικά, και η έκτασή του να μην υπερβαίνει τις 4500 λέξεις (περίπου 15 σελίδες Α4 ) στις οποίες περιλαμβάνονται τα τυχόν σχεδιαγράμματα/πίνακες και η ενδεχόμενη αρθρογραφία/βιβλιογραφία, και θα πρέπει να αποσταλεί το αργότερο έως τα τέλη Ιανουαρίου 2010: * ταχυδρομικά, στον ΣΕΔΕΑ (Οδός Θουκυδίδου 4, Αθήνα 105 56 ), με την γραπτή επισήμανση «Για το βραβείο στη μνήμη του Σ.Καρπαθόπουλου», και * ηλεκτρονικά, στην διεύθυνση eheretak@media.uoa.gr. Το δοκίμιο/εργασία, το οποίο θα είναι αυστηρά ατομικό, πρέπει να συμπεριλαμβάνει υποχρεωτικά * στην αρχή του, μία σύντομη περίληψή του, περιγραφή της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί , καθώς και μία περίληψη των κυρίων ευρημάτων του. * την πλήρη ανάπτυξη του θέματος, στις σελίδες που θα ακολουθούν. * λεπτομερειακό κατάλογο της βιβλιογραφίας/αρθρογραφίας που χρησιμοποιείται, με αναφορά στις συγκεκριμένες σελίδες από τις οποίες χρησιμοποιείται η εκάστοτε συγκεκριμένη παραπομπή. * μία πρόσθετη συνοπτική μονοσέλιδη περίληψη της εργασίας στην αγγλική γλώσσα, σελίδα η οποία δεν προσμετράται στους περιορισμούς που έχουν τεθεί. Η Επιστημονική Επιτροπή του βραβείου θα ζητήσει από τους τρείς επικρατέστερους υποψήφιους να παρουσιάσουν το δοκίμιο/εργασία ενώπιόν της, πρίν ληφθεί η τελική απόφαση της Επιτροπής για το καλύτερο δοκίμιο/εργασία, την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου 2010, η οποία και θα ανακοινωθεί σε όλους τους συμμετέχοντες ταχυδρομικά και ηλεκτρονικά. Επίσης, η συγκεκριμένη προκήρυξη θα αναρτηθεί στους ιστότοπους των τριών Πανεπιστημιακών Σχολών, του ΣΕΔΕΑ, της ΕΔΕΕ και του Ινστιτούτου Επικοινωνίας. Η Επιστημονική Επιτροπή Γ.Κλήμης (Πάντειο ), Γ.Τσουρβάκας (ΑΠΘ), Μ.Χαιρετάκης (ΕΚΠΑ).

Print Friendly, PDF & Email