ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εν όψει των επερχόμενων εκλογών πληθώρα δημοσκοπικών μετρήσεων βλέπει το φως της
δημοσιότητας.
Οι δημοσκοπήσεις και η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων τους από τα ΜΜΕ, αποτελούν ιδιαιτέρως
σημαντικό εργαλείο δημοκρατικού διαλόγου που οφείλει να προσφέρει ισότιμη και επί ίσοις όροις
πληροφόρηση στους πολίτες και τους φορείς.
Κατά συνέπεια, οι δημοσκοπήσεις πρέπει να διαχωρίζονται αυστηρά και με σαφήνεια από εργαλεία
επηρεασμού που ενδύονται τον μανδύα της μέτρησης, χωρίς να πληρούν επαρκώς τις αυστηρές τεχνικές
προδιαγραφές μιας επιστημονικά αξιόπιστης και εμπειρικά δοκιμασμένης μεθοδολογίας.
Ο ΣΕΔΕΑ καλεί τους φορείς που διενεργούν και δημοσιεύουν δημοσκοπήσεις να το κάνουν σεβόμενοι
το ισχύον νομικό πλαίσιο, εφαρμόζοντας τους κανόνες δεοντολογίας της ESOMAR/ICC και τηρώντας
όσα ορίζονται στον Κανονισμό Ποιοτικού Ελέγχου Συλλογής Στοιχείων (ΠΕΣΣ), το σύστημα
αυτοελέγχου που έχει συστήσει ο ΣΕΔΕΑ και αναγνωριστεί από την πολιτεία (με το Ν 3603/2007) με το
οποίο ο ΣΕΔΕΑ πιστοποιεί τα μέλη του ως προς την τήρηση των ανωτέρω.
Ακολουθεί κατάλογος των εταιριών μελών του ΣΕΔΕΑ:
– ABACUS RESEARCH
– ALCO
– ALTERNATIVE RESEARCH SOLUTIONS
– FOCUS BARI
– GFK HELLAS
– GLOBAL LINK ΙΝΤΕRNATIONAL
– GPO
– HELLΕΝΙC RESEARCH HOUSE
– IPSOS – OPINION
– MARC
– MEDIA SERVICES
– MEDI-MARK
– METRON ANALYSIS
– MILLWARD BROWN
– MRB HELLAS
– NIELSEN AUDIENCE MEASUREMENT
– PRISMA OPTIONS
– PULSE-RC
– QED
– RASS
– TNS ICAP
– PUBLIC ISSUE
– ΚΑΠΑ RESEARCH

Print Friendly, PDF & Email