ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο πλαίσιο των εκλογικής περιόδου που σύντομα θα ξεκινήσει και με στόχο την ορθή χρήση και κατά συνέπεια πραγματική αξιοποίηση των δημοσκοπήσεων στον δημοκρατικό διάλογο, ο ΣΕΔΕΑ συστήνει για λόγους διαφάνειας και τήρησης του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (Νόμος 3603/2007):
-στα ΜΜΕ που δημοσιεύουν ή αναδημοσιεύουν δημοσκοπήσεις να συμπεριλαμβάνουν πάντοτε την ταυτότητα της έρευνας (φορέας που υλοποιεί, φορέας που παραγγέλνει, μέγεθος δείγματος, προδιαγραφές δείγματος, μέθοδος συλλογής των στοιχείων, σταθμίσεις, ημερομηνίες διεξαγωγής). Οι δημοσκοπήσεις είναι επιστημονικά εργαλεία και κατά συνέπεια μπορούν να είναι χρήσιμες μόνο αν ερμηνευτούν λαμβάνοντας υπόψη το μεθοδολογικό τους πλαίσιο. Αυτό το μεθοδολογικό πλαίσιο εν συντομία αποτυπώνεται στην ταυτότητα της έρευνας. Οι εταιρίες μέλη του συλλόγου, πάντοτε συνοδεύουν τα παραδοτέα των ερευνών τους με τα απαραίτητα στοιχεία ταυτότητας έτσι όπως αυτά ορίζονται από τους κώδικες επαγγελματικής πρακτικής τoυ ΠΕΣΣ (Ποιοτικός Έλεγχος Συλλογής Στοιχείων),του ΣΕΔΕΑ και της ΕSOMAR/ICC (European Society of Opinion and Marketing Research) και υπενθυμίζουν στα ΜΜΕ την ανάγκη δημοσίευσής της.
-στους πολίτες που ενημερώνονται για τα αποτελέσματα δημοσκοπήσεων να συμβουλεύονται τη ταυτότητα της
-τόσο στους πολίτες όσο και στα ΜΜΕ να μην λαμβάνουν υπόψη τους έρευνες των οποίων η ταυτότητα δεν είναι διαφανής και κοινοποιημένη.
Στην επερχόμενη προεκλογική περίοδο, η οποία αναμένεται πυκνού χρόνου και στην οποία οι πολίτες θα κληθούν να διαχειριστούν ένα πολύπλοκο, νεοπαγές και σύνθετο εκλογικό σκηνικό και τα ΜΜΕ να λειτουργήσουν σε συνθήκες δύσκολες και υψηλής έντασης, ο ΣΕΔΕΑ θα συμβάλει με όλες του τις δυνάμεις, μέσω των εταιριών μελών του και μέσω των θεσμικών του οργάνων, στη προάσπιση του δικαιώματος του πολίτη να ενημερώνεται, ορθά, ψύχραιμα και αντικειμενικά.

Print Friendly, PDF & Email