ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στα πλαίσια της επερχόμενης προεκλογικής περιόδου ο προεκλογικός χρόνος θα είναι κατά πάσα πιθανότητα περιορισμένος και οι πολιτικές εξελίξεις πυκνές.
Σε αυτή την εντατική περίοδο οι δημοσκοπήσεις θα πρέπει να διαχωρίζονται αυστηρά από τις μετρήσεις που ενδύονται τον μανδύα της δημοσκόπησης ενώ δεν διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και δεν ακολουθούν τις αυστηρές προδιαγραφές που η επιστήμη επιβάλει.
Ο ΣΕΔΕΑ καλεί τους φορείς που διενεργούν και δημοσιεύουν δημοσκοπήσεις να το κάνουν σεβόμενοι το ισχύον νομικό πλαίσιο (Ν 3603/2007), εφαρμόζοντας τους κανόνες δεοντολογίας της ESOMAR/ICC και τηρώντας όσα ορίζονται από τον κανονισμό Ποιοτικού Ελέγχου Συλλογής Στοιχείων (ΠΕΣΣ) : σύστημα αυτοελέγχου του ΣΕΔΕΑ, αναγνωρισμένο από τον ως άνω νόμο με βάση το οποίο όλα τα μέλη του συλλόγου ελέγχονται και πιστοποιούνται ετησίως.

Ακολουθεί κατάλογος εταιριών μελών του ΣΕΔΕΑ.

– ABACUS RESEARCH
– ALCO
– ALTERNATIVE RESEARCH SOLUTIONS
– FOCUS BARI
– GFK HELLAS
– GLOBAL LINK ΙΝΤΕRNATIONAL
– GPO
– HELLΕΝΙC RESEARCH HOUSE
– IPSOS
– OPINION
– MARC
– MEDIA SERVICES
– MEDI-MARK
– METRON ANALYSIS
– MILLWARD BROWN
– MRB HELLAS
– NIELSEN AUDIENCE MEASUREMENT
– PRISMA OPTIONS
– PULSE-RC
– QED
– RASS
– TNS ICAP
– PUBLIC ISSUE
– ΚΑΠΑ RESEARCH

Print Friendly, PDF & Email