ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο ΣΕΔΕΑ (Σύλλογος Εταιριών Δημοσκοπήσεων και Έρευνας Αγοράς) εν όψει της
επερχόμενης εκλογικής αναμέτρησης και των δημοσκοπήσεων που θα δουν το φως
της δημοσιότητας μέχρι την Παρασκευή 23/01/2015, επιθυμεί να ενημερώσει τους
πολίτες που απαντούν στις τηλεφωνικές δημοσκοπήσεις πως οι συνεντευκτές των
εταιρειών μελών του
 Αναφέρουν το όνομα της εταιρίας με την οποία συνεργάζονται.
 Δηλώνουν το όνομα τους στην αρχή της συνέντευξης.
 Χορηγούν στον ερωτώμενο στοιχεία προκειμένου να καλέσει, εφόσον
επιθυμεί, τη διενεργούσα την έρευνα εταιρία για περαιτέρω πληροφορίες.
 Τηρούν του κανόνες δεοντολογίας για την διενέργεια ερευνών αγοράς και
δημοσκοπήσεων της ESOMAR/ICC και του ΣΕΔΕΑ καθώς και το Ν
2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία
προσωπικών δεδομένων.
Η μη αναφορά του ονόματος της εταιρίας ή /και του συνεντευκτή και η μη δυνατότητα
του ερωτώμενου να καλεί για πληροφορίες την διενεργούσα εταιρία εφ’ όσον το
επιθυμεί, κρίνονται ως αδιαφανείς πρακτικές και αποδοκιμάζονται από το ΣΕΔΕΑ και
τα μέλη του.

Print Friendly, PDF & Email