ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Exit polls

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Exit polls

Ο ΣΕΔΕΑ (Σύλλογος Εταιριών Δημοσκοπήσεων και Έρευνας Αγοράς) υπενθυμίζει την
τοποθέτηση της ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research) για
τα exit polls:
1. Τα exit polls θεωρούνται μοναδικά και εξαιρετικά εργαλεία για την άντληση
πληροφορίας σχετικής με τους ψηφοφόρους μιας συγκεκριμένης εκλογικής
αναμέτρησης. Η αξία τους προκύπτει από το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες είναι
«αποδεδειγμένα ψηφοφόροι» ενώ σε όλες τις άλλες δημοσκοπήσεις οι ερωτώμενοι
είναι «εν δυνάμει ψηφοφόροι».
2. Τα exit polls δεν καταγράφουν μόνο το ποιος νίκησε αλλά προσφέρουν απάντηση
στο ερώτημα: «Ποιοι ψήφισαν το κάθε κόμμα/υποψήφιο και γιατί».
3. Τα exit polls είναι έρευνες και βασίζονται σε δείγμα. Κατά συνέπεια παράγουν
προσεγγιστικές εκτιμήσεις της πραγματικότητας. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθούν να
είναι η επικρατέστερη και πλέον διαδεδομένη μέθοδος μέτρησης της εκλογικής
συμπεριφοράς.
4. Επιτυχημένα θεωρούνται τα exit polls όταν προβλέπουν το εκλογικό αποτέλεσμα
με διαφορά +/- 3%. Παρόλα αυτά, συμβαίνει σε περιπτώσεις η πρόβλεψή τους να
αποκλίνει περισσότερο από το +/- 3%. Σε εκλογικές αναμετρήσεις όπου τα
ποσοστά των κομμάτων/υποψηφίων είναι κοντά, οποιαδήποτε διαφορά μικρότερη
των 5 ποσοστιαίων μονάδων δεν θεωρείται ασφαλής.

Print Friendly, PDF & Email