ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 13/5/21

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 13/5/21

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα μερίδας του τύπου και κάποιες αναρτήσεις σε κοινωνικά δίκτυα αναφορικά με σύγκριση ερευνών κοινής γνώμης, ο ΣΕΔΕΑ δηλώνει τα εξής:

 

 • Σύμφωνα με τον Νόμο 3603/2007 (άρθρο 4, παρ. 6) «Η σύγκριση αποτελεσμάτων διαφορετικών δημοσκοπήσεων πρέπει να συνοδεύεται από την επισήμανση των διαφορών τους (όπως μεθοδολογία, χρόνος διεξαγωγής που είναι δυνατόν να επηρεάζει τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης)»
 • Τα προναφερθέντα δημοσιεύματα συγκρίνουν αποτελέσματα δημοσκοπήσεων με αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου. Μεταξύ των δύο δεν μπορούν να γίνουν συγκρίσεις, καθώς:
  • Η διατύπωση των ερωτήσεων είναι διαφορετική
  • Η μεθοδολογία συλλογής στοιχείων είναι διαφορετική: συνεντεύξεις δια ζώσης και συνεντεύξεις μέσω διαδικτύου έναντι τηλεφωνικών συνεντεύξεων
  • Ο χρόνος διεξαγωγής των ερευνών είναι διαφορετικός
  • Oι κλίμακες καταγραφής των απόψεων των πολιτών είναι διαφορετικές
 • Σε κάθε περίπτωση, ασφαλέστερη όλων για εξαγωγή συμπερασμάτων είναι η σύγκριση μεταξύ ίδιων ερευνών (στην συγκεκριμένη περίπτωση του Ευρωβαρόμετρου), στη διάρκεια του χρόνου[1]. Οι χρονοσειρές αποτελεσμάτων που προκύπτουν είναι συγκρίσιμες και καταγράφουν καθαρά την τάση μεταβολής των απόψεων της κοινής γνώμης. Κάθε άλλη και κυρίως μεμονωμένη αναφορά ή σύγκριση αποτελεσμάτων ενδέχεται να παραπλανά την κοινή γνώμη και να μην ενημερώνει τους πολίτες αντικειμενικά όπως προβλέπει ο ανωτέρω νόμος.
 • Δεν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται μία μεμονωμένη δημοσκόπηση για να αμφισβητηθούν όλες οι υπόλοιπες. Η δημοσίευση συγκρίσεων ανόμοιων ερευνών δεν είναι καλόπιστη και οδηγεί σε παραπλανητικά συμπεράσματα.

[1] Για περαιτέρω πληροφόρηση, ο σύνδεσμος για την προαναφερθείσα τελευταία έρευνα Ευρωβαρόμετρου:

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2355 (Standard Eurobarometer 94 – χειμώνας 2020-2021)

καθώς και οι σύνδεσμοι για τα προηγούμενα κύματα Ευρωβαρομέτρου των τελευταίων 3 ετών:

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2262 (Standard Eurobarometer 93 – καλοκαίρι 2020)

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2255 (Standard Eurobarometer 92 – χειμώνας 2019)

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2253 (Standard Eurobarometer 91 – καλοκαίρι 2019)

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2215 (Standard Eurobarometer 90 – χειμώνας 2018)

Print Friendly, PDF & Email