ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Σύλλογος Δημοσκοπήσεων και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ) τηρώντας τις
δεσμεύσεις του στο πλαίσιο του διαλόγου με την Πολιτεία σχετικά με τις
Δημοσκοπήσεις στη Χώρα μας κατέθεσε σήμερα στον Υπουργό Επικρατείας κ.
Νίκο Παππά τα εξής :

1. Επιστολή με τις θέσεις και τις προτάσεις του ΣΕΔΕΑ
2. Τη θέση των διεθνών φορέων Έρευνας Αγοράς και Πολιτικών
Δημοσκοπήσεων ESOMAR και WAPOR
3. Τη διεθνή πρακτική και το πλαίσιο για τις δημοσκοπήσεις σε άλλες
χώρες
4. Επιστημονικό απολογισμό σχετικά με τις εκλογές του Σεπτεμβρίου
2015
5. Το Καταστατικό του ΣΕΔΕΑ
6. Το Καταστατικό της Ελεγκτικής Εταιρίας Δημοσκοπήσεων
7. Τον Κανονισμό της Επιτροπής Ελέγχου Ελεγκτικής
Δημοσκοπήσεων & Μέλη Επιτροπής
8. ESOMAR / WAPOR guideline on Opinion Polls and Published
Surveys
9. Τον Κανονισμό ΠΕΣΣ (Ποιοτικός Έλεγχος Συλλογής Στοιχείων)
10. Τον Κανονισμό των Επιτροπών ΣΕΔΕΑ
11. Τον Νόμο 3603 / 2007 περί Δημοσκοπήσεων


Ο ΣΕΔΕΑ είναι στη διάθεση της Πολιτείας για ένα νηφάλιο και επιστημονικό
διάλογο όπως απαιτεί η παρούσα συγκυρία.

Print Friendly, PDF & Email