ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε σχέση με τη δημοσιοποίηση δημοσκοπικών ερευνών με αντικείμενο το
δημοψήφισμα στις 5/7/2015, ο Σύλλογος Εταιριών Δημοσκόπησης και Έρευνας
Αγοράς (ΣΕΔΕΑ) σημειώνει:
Είναι η πρώτη φορά που στην Ελλάδα διερευνάται η πρόθεση ψήφου σε
δημοψήφισμα με απόπειρα εκτίμησης του τελικού αποτελέσματος.
Λόγω συγκεκριμένων αντικειμενικών συνθηκών (περιορισμένος χρόνος και
περιορισμένοι οικονομικοί πόροι) επελέγη από εταιρίες μέλη του ΣΕΔΕΑ μέθοδος
τηλεφωνικών συνεντεύξεων που συνδυάζει την ψήφο όσων είχαν ψηφίσει, με την
πρόθεση ψήφου όσων δεν είχαν ακόμα ψηφίσει σε αντικατάσταση του exit poll. Η
μέθοδος αυτή κατέγραψε μεν την κυρίαρχη τάση του εκλογικού σώματος αλλά δεν
μπόρεσε να εκτιμήσει το εύρος της τελικής διαφοράς. Συνεπώς δεν απέδωσε πλήρως
ως μεθοδολογική προσέγγιση.
Η χρήση συνδυαστικών μεθοδολογικών είναι αναγκαία για την εξέλιξη του μοντέλου
των δημοσκοπήσεων ιδιαίτερα σε μια κοινωνία που και αυτή αλλάζει.
Ο ΣΕΔΕΑ υπενθυμίζει τη διεθνή δημοσκοπική εμπειρία σύμφωνα με την οποία η
πρόβλεψη των αποτελεσμάτων των δημοψηφισμάτων είναι σαφώς δυσκολότερη από
την πρόβλεψη των αποτελεσμάτων βουλευτικών εκλογών. Και αυτό γιατί στις
βουλευτικές εκλογές η διαδικασία απόφασης οργανώνεται γύρω από σταθερότερα
σημεία όπως η πολιτική ταυτότητα και η προηγούμενη ψήφος, ενώ η διαδικασία
απόφασης στα δημοψηφίσματα ενεργοποιεί περισσότερα αξιακά και
συναισθηματικά αντανακλαστικά.

Print Friendly, PDF & Email