ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ

Σκοπός της εταιρίας είναι ο έλεγχος αξιοπιστίας των δημοσκοπήσεων που αναθέτουν οι φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, τα πολιτικά κόμματα ή συνδυασμοί καθώς και οι επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης.

Η εταιρεία επιλαμβάνεται επί μη κερδοσκοπικής βάσεως του προαναφερόμενου ελέγχου σύμφωνα με το νόμο, τις γενικές αρχές της έρευνας αγοράς και τους κώδικες δεοντολογίας της ESOMAR και του ΣΕΔΕΑ.

Facebook
Google+
https://sedea.gr/%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%B7%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
Twitter
Print Friendly, PDF & Email