ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ

Σκοπός της εταιρίας είναι ο έλεγχος αξιοπιστίας των δημοσκοπήσεων που αναθέτουν οι φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, τα πολιτικά κόμματα ή συνδυασμοί καθώς και οι επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης.

Η εταιρεία επιλαμβάνεται επί μη κερδοσκοπικής βάσεως του προαναφερόμενου ελέγχου σύμφωνα με το νόμο, τις γενικές αρχές της έρευνας αγοράς και τους κώδικες δεοντολογίας της ESOMAR και του ΣΕΔΕΑ.

Δείτε αναλυτικά το καταστατικό

Δείτε αναλυτικά τον κανονισμό λειτουργίας

Δείτε αναλυτικά το υπόδειγμα σύμβασης με την Ελεγκτική Δημοσκοπήσεων

Facebook
Google+
https://sedea.gr/%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%B7%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
Twitter
Print Friendly, PDF & Email