ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

  • Ν. 2328/1995 Νομοθεσία έρευνας Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
  • Π.Δ. 310/1996 Προεδρικό διάταγμα για τον έλεγχο διαφάνειας στα ΜΜΕ
  • Ν. 3603/2007 Νομοθεσία για ρυθμιστικά θέματα δημοσκοπήσεων
  • Ν. 2472/1997 Νομοθεσία έρευνας και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων
  • Ν. 3471/2006 Νομοθεσία έρευνας και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σε σχέση με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων
Facebook
Google+
https://sedea.gr/%CE%BA%CF%89%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%83-%CE%B4%CE%B5%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%83/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE%BF
Twitter
Print Friendly, PDF & Email