ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

  • Ν. 2328/1995 Νομοθεσία έρευνας Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
  • Π.Δ. 310/1996 Προεδρικό διάταγμα για τον έλεγχο διαφάνειας στα ΜΜΕ
  • Ν. 3603/2007 Νομοθεσία για ρυθμιστικά θέματα δημοσκοπήσεων
  • Ν. 2472/1997 Νομοθεσία έρευνας και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων
  • Ν. 3471/2006 Νομοθεσία έρευνας και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σε σχέση με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων
Print Friendly, PDF & Email