ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε TAKTIKA και ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ.

ΤΑΚΤΙΚΑ μέλη μπορούν να γίνουν  αυτά που πληρούν τις προϋποθέσεις εισδοχής  που μπορείτε να δείτε εδώ.

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ μέλη μπορούν να γίνουν επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες έρευνας αγοράς αλλά όχι κατά κύρια δραστηριότητα είτε επιχειρήσεις έρευνας αγοράς που καίτοι παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες κατά κύρια δραστηριότητα δεν πληρούν ακόμα τις προϋποθέσεις εισδοχής.

Οι επιχειρήσεις που πληρούν, είτε απ’ αρχής είτε εν συνεχεία, τις προϋποθέσεις εισδοχής ως τακτικού μέλους του ΣΕΔΕΑ εγγράφονται υποχρεωτικά ως τέτοια.

Print Friendly, PDF & Email