ΕΙΣΦΟΡΕΣ

1. Η  συνδρομή εισδοχής ΣΕΔΕΑ / ΠΕΣΣ ορίζεται σε 1.200€ πλέον 0,02% επί του τζίρου επί του τζίρου του προηγούμενου έτους για τη σχετική με την έρευνα αγοράς δραστηριότητα. Το συνολικό ποσό επιβαρύνεται με χαρτόσημο.

2. ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕΔΕΑ ΚΑΙ ΠΕΣΣ

Για τα ΤΑΚΤΙΚΑ μέλη ΣΕΔΕΑ, η ετήσια συνδρομή ΣΕΔΕΑ /  ΠΕΣΣ ορίζεται με βάση τον ακόλουθο πίνακα.

Για τα ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ μέλη η συνδρομή ΣΕΔΕΑ / ΠΕΣΣ καθορίζεται βάσει των εσόδων τους το προηγούμενο έτος για τη σχετική με έρευνα αγοράς δραστηριότητα τους.

Για όλα τα μέλη  η συνδρομή επιβαρύνεται με ποσοστό 0,02% επί του τζίρου του προηγούμενου έτους για τη σχετική με την έρευνα αγοράς δραστηριότητά τους. Το συνολικό ποσό επιβαρύνεται με χαρτόσημο.

ΣΕΔΕΑ /ΠΕΣΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ Μέλη 1.500€
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ Μέλη (Α’ Κατηγορία), με ετήσια έσοδα 150.000€ και άνω: 1.200€
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ Μέλη (Β’ Κατηγορία), με ετήσια έσοδα από 50,000€και έως 149.999€: 1.000€
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ Μέλη (Γ’ Κατηγορία), με ετήσια έσοδα έως 50,000€: 500€
Print Friendly, PDF & Email