ΕΙΣΦΟΡΕΣ

1. Η  συνδρομή εισδοχής στον ΠΕΣΣ καθορίζεται βάσει των εσόδων για τη σχετική με έρευνα αγοράς δραστηριότητα το προηγούμενο έτος σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα πλέον 0,02% επί του τζίρου.

Το συνολικό ποσό επιβαρύνεται με χαρτόσημο. Για εταιρίες που δεν έχουν κλείσει χρήση για το προηγούμενο έτος το ποσό καθορίζεται με τα – κατά δήλωσή τους – έως την ημερομηνία της αίτησής έσοδα τους.

Ετήσια έσοδα Έως 50,000€ Από 50,000€και έως 149.999€ 150.000€ και άνω
Συνδρομή εισδοχής ΠΕΣΣ 600€ 900€ 1.200€

2. ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕΔΕΑ ΚΑΙ ΠΕΣΣ

Για τα ΤΑΚΤΙΚΑ μέλη ΣΕΔΕΑ, η ετήσια συνδρομή του ΣΕΔΕΑ και η ετήσια συνδρομή του ΠΕΣΣ ορίζεται με βάση τον ακόλουθο πίνακα.

Για τα ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ μέλη η συνδρομή ΣΕΔΕΑ και ΠΕΣΣ καθορίζονται βάσει των εσόδων τους το προηγούμενο έτος για τη σχετική με έρευνα αγοράς δραστηριότητα τους.

Για όλα τα μέλη  η συνδρομή ΠΕΣΣ επιβαρύνεται με ποσοστό 0,02% επί του τζίρου του προηγούμενου έτους για τη σχετική με την έρευνα αγοράς δραστηριότητά τους. Το σύνολο κάθε συνδρομής επιβαρύνεται επιπλέον με χαρτόσημο.

ΣΕΔΕΑ ΠΕΣΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ Μέλη 1.000€ 1.000€
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ Μέλη, με ετήσια έσοδα 150.000€ και άνω: 600€ 1.000€
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ Μέλη, με ετήσια έσοδα από 50,000€και έως 149.999€: 400€ 800€
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ Μέλη, με ετήσια έσοδα έως 50,000€: 200€ 400€
Facebook
Google+
https://sedea.gr/%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B7-%CF%83%CE%B5%CE%B4%CE%B5%CE%B1/%CE%B3%CE%B9%CE%BD%CE%B5-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%83-%CF%83%CE%B5%CE%B4%CE%B5%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CF%83%CF%83/%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%83
Twitter
Print Friendly, PDF & Email