1ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕΔΕΑ

1ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕΔΕΑ

Έρευνα Αγοράς: “Ο Αφανής Πρωταγωνιστής?” – Ξ. Κούρτογλου Όταν μου ανατέθηκε να αναλάβω ως Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής τη διοργάνωση του 1ου Συνεδρίου του ΣΕΔΕΑ, ένιωσα τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου ότι “Ο Αφανής Πρωταγωνιστής” ως πιθανός τίτλος του Συνεδρίου πραγματικά αντικατοπτρίζει την μέχρι τώρα πορεία και εικόνα της Έρευνας Αγοράς, των Εταιριών και Στελεχών που ασχολούνται με αυτήν. Η Έρευνα Αγοράς αποτελεί το μόνο και ουσιαστικό συνδετικό κρίκο μεταξύ καταναλωτή και marketeer, ψηφοφόρου και πολιτικού, τηλεθεατή / ακροατή / αναγνώστη και ΜΜΕ. Τα στελέχη του κλάδου και οι νέοι άνθρωποι που δουλεύουν στην Έρευνα, έχοντας κατάλληλες γνώσεις και εμπειρία, είναι σε θέση να αφουγκραστούν τις ανάγκες του κόσμου πριν ακόμα αυτές συνειδητοποιηθούν, να προβλέψουν τάσεις πριν αυτές γίνουν συμπεριφορά και να τις μεταφέρουν σωστά ερμηνευμένες στα Κέντρα Αποφάσεων καθοδηγώντας επιχειρηματικές αποφάσεις και στρατηγικές. Η διάσταση και ο ρόλος αυτός όμως της Έρευνας, έχει μέχρι σήμερα αναγνωριστεί μόνο σε μικρό βαθμό. Ένας πρωταγωνιστής για να παραμείνει πρωταγωνιστής δεν μπορεί να είναι αφανής. Γι’αυτό το 1ο Συνέδριο του ΣΕΔΕΑ έχει τίτλο «Ερευνώντας της Έρευνα». Ο βασικός στόχος αυτής της «ενδοσκόπησης» είναι να αναδείξει το αληθινό «πρόσωπο» και τον ουσιαστικό ρόλο της Έρευνας Αγοράς. Ξεφεύγοντας από μεθοδολογίες και τεχνικές που αφορούν μόνο τους επαγγελματίες του χώρου, εστιάζουμε το 1ο Συνέδριο του ΣΕΔΕΑ στην ουσιαστική συμμετοχή της έρευνας στην λήψη αποφάσεων και στις δυνατότητες των επαγγελματιών του κλάδου να λειτουργούν ως σύμβουλοι στο επιχειρείν των πελατών. Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει πιο ολοκληρωμένα παρά μόνο μέσα από εμπειρίες και case studies αναγνωρισμένων επαγγελματιών από τους χώρους του Marketing, της Πολιτικής, των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και της Επικοινωνίας που θα μεταφέρουν στις ομιλίες τους, αυτή τη «νέα» και πιστεύω σωστότερη οπτική για την Έρευνα Αγοράς. Ο ΣΕΔΕΑ και το 1o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕΔΕΑ – Δ. Α. Μαύρος Ο Σύλλογος Εταιριών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ) ιδρύθηκε το 1990 και σήμερα αριθμεί ως μέλη του, 22 Εταιρίες παροχής υπηρεσιών Έρευνας Αγοράς και 11 Εταιρίες Υπεργολάβων Συλλογής Στοιχείων. Στόχος του ΣΕΔΕΑ από την ίδρυσή του ήταν η προαγωγή της Κοινωνικής και Επιστημονικής Έρευνας Αγοράς και η επιμόρφωση των μελών του σε θέματα ερευνών. Βασικός επίσης στόχος του ΣΕΔΕΑ είναι η ενημέρωση ιδιωτικών και δημοσίων φορέων σχετικά με τη χρησιμότητα και τη συμβολή της έρευνας αγοράς και κοινής γνώμης στη λήψη αποφάσεων, τόσο σε επίπεδο ιδιωτικής πρωτοβουλίας όσο και κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας. Για την επίτευξη των στόχων αυτών ο ΣΕΔΕΑ θέσπισε κώδικες δεοντολογίας και επαγγελματικής πρακτικής, οι οποίοι βασίστηκαν και σε πολλά σημεία ξεπέρασαν, τους αντίστοιχους διεθνείς της European Society for Opinion and Marketing Research (ESOMAR – Επίσημος Ευρωπαϊκός Φορέας για την έρευνα της Κοινής Γνώμης και Έρευνας Αγοράς) σε συνεργασία με το International Chamber of Commerce (ICC – Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο). Τα μέλη του ΣΕΔΕΑ οφείλουν να τηρούν αυτούς τους Κώδικες, ενώ ελέγχονται για την τήρησή τους μέσα από ειδικούς και στενούς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Μέσα από το 1ο Συνέδριο του ΣΕΔΕΑ, προσδοκούμε να αναδείξουμε τη συμβολή της Έρευνας στη Αγορά και στην Κοινωνία όχι μόνο παρέχοντας αξιόπιστα αποτελέσματα αλλά κυρίως συμμετέχοντας ενεργά στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, πριν τη διεξαγωγή και μετά την παράδοση των στοιχείων, κατέχοντας θέση συμβούλου σε θέματα σχεδιασμού της στρατηγικής που θα πρέπει να ακολουθηθεί.

Print Friendly, PDF & Email