ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Ο ΣΕΔΕΑ ή Σύλλογος Εταιριών Δημοσκοπήσεων και Έρευνας Αγοράς, είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο με στόχους:

 

• Την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας αγοράς και κοινής γνώμης
• Την επιμόρφωση των μελών του σε θέματα ερευνών αγοράς και κοινωνικών ερευνών με τη διοργάνωση παντός είδους εκδηλώσεων (σεμινάρια, διαλέξεις, διαγωνισμούς κλπ), με την έκδοση εγχειριδίων και βιβλίων καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.
• Την ενημέρωση των ιδιωτικών και δημόσιων φορέων σχετικά με την χρησιμότητα και την συμβολή της επιστημονικής έρευνας αγοράς και κοινής γνώμης στην λήψη αποφάσεων, τόσο σε επίπεδο ιδιωτικής πρωτοβουλίας, όσο και κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας.
• Τη συμμετοχή σε οργανισμούς και ομάδες εργασίας όταν κρίνεται σκόπιμο και ιδίως για την διασφάλιση των μελών του.
• Την εκπαίδευση όσων επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο της έρευνας αγοράς και κοινής γνώμης, καθώς και την εξοικείωση του κοινού με αυτό το αντικείμενο.

Print Friendly, PDF & Email