ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΕΔΕΑ

Ο Σύλλογος Εταιριών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ) ιδρύθηκε το 1990 έχοντας ως στόχο την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας αγοράς και κοινωνικής έρευνας στην Ελλάδα.

 

Για την επίτευξη των στόχων του ο ΣΕΔΕΑ θέσπισε κώδικες δεοντολογίας και επαγγελματικής πρακτικής, που τα μέλη του οφείλουν να τηρούν, καθώς και μηχανισμούς ελέγχου της τήρησης αυτών.

 

Ο ΣΕΔΕΑ έχει από έτη εδραιώσει επικοινωνία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς για την καλύτερη πληροφόρηση αυτών σχετικά με τη χρησιμότητα της επιστημονικώς διεξαγόμενης έρευνας αγοράς, αλλά και για την προώθηση των θέσεών του σε σχέση με τους στόχους του.

The Market Research and Public Opinion Companies Association (SEDEA) was founded in 1990, with its primary aim being to promote scientific market and social research in Greece.

 

To achieve its goals, SEDEA established a code of conduct and professional practice for all its members, as well as control mechanisms for compliance issues.

 

Since its foundation, SEDEA has built links and established communication with many public and private businesses and institutions with the aim to offer up-to-date and valid information regarding the usefulness of scientifically conducted market research.

 

Moreover, SEDEA aims to promote its positioning, practices and goals.

Print Friendly, PDF & Email