ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Έρευνα Αγοράς: "Ο Αφανής Πρωταγωνιστής?" - Ξ. Κούρτογλου Όταν μου ανατέθηκε να αναλάβω ως Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής τη διοργάνωση του 1ου Συνεδρίου του ΣΕΔΕΑ, ένιωσα τόσο εγώ όσο και...