ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

RESEARCH NEXT! Let’s open the dialogue Την Τετάρτη 24 Μαρτίου, το Ινστιτούτου Επικοινωνίας και ο ΣΕΔΕΑ διοργανώνουν ένα virtual event, με θέμα η Έρευνα την Επόμενη Μέρα. Ποιος είναι ο ρόλος της...

Έρευνα Αγοράς: "Ο Αφανής Πρωταγωνιστής?" - Ξ. Κούρτογλου Όταν μου ανατέθηκε να αναλάβω ως Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής τη διοργάνωση του 1ου Συνεδρίου του ΣΕΔΕΑ, ένιωσα τόσο εγώ όσο και...